טיסת לילה מניו יורק
המטוס מתרוקן מנוסעיו העייפים
המסכים ממשיכים לרצד
מול מושבים ריקים  ושמיכות מקומטות עוד זזות הדמויות
ומשוחחות זו עם זו
באין קול
ואין עונה
רצועת המטען מספקת איחוד מזוודות בהפוגות מדאיגות המגבירות את ההקלה
כך אנו נפרדים זה מזה על ידי גורלות עליונים או שרירות ידם של סבלים
ולפעמים
נפגשים
שוב
Welcome back is not the same as welcome home but close enough.
 ינואר 2013