Two People, One Talit: Protest at the Wall

 SCROLL DOWN FOR ENGLISH . שנים אוחזין בטלית .בראש חודש אייר האחרון לא עצרו אותנו הבוקר ברחבת הכותל     הצטרפה אלי נעמה, חברה ללימודי הרבנות, ועמדנו  יחד ברחבת המבקרים, טלית אחת פרושה על שנינו, סידור אחד וכוונה אחת לתפילת אמת ושלום במקום הזה שכה מעורבבים בו קודש וחילול למה? כבר ראשי חודש רבים שנינו באים […]

Read more
ארבע קושיות חדשות: הצעה לסדר מחודש

  בשעה טובה ולרגל חג הפסח הבא עלינו לטובה: גאה להציג את  “קושיות חדשות -הצעה לסדר” -מתכון לשדרוג או החלפת ההגדה עם ארבע שאלות אישיות על חירות ואחריות+עדכון האפיקומן ככלי מעשי לצדק חברתי. מה אם ליל הסדר לא היה ההקדמה הארוכה ביותר לארוחת חג אלא הזדמנות נדירה לשיחה אמיתית ומשמעותית על הערכים הנוגעים לנו באמת?  או […]

Read more
לא רוצה להבריח שוב טליתות אל תוך הכותל

לכבוד ראש חודש אדר התחפשה רחבת הכותל המערבי, וחזרה 1,800 שנה בזמן, לתקופת אדריאנוס הקיסר שאסר על קיום המצוות בפרהסיה. אף אני התחפשתי –  למבריח תשמישי קדושה. בשעה שבע בבוקר, בראש חודש אדר תשע”ג, נעמדתי בתור לבדיקה הבטחונית בשערי הכותל ובתיק הגב שלי חמש טליתות, לא חוקיות. שלוש  שייכות לחברות שלי – מורות, תלמידות לרבנות, […]

Read more
על ראש שמחתי – למה ראש חודש אדר בכותל

להרבות בשמחה אמיתית/קול קורא מחר ראש חודש אדר – מרבים בשמחה. כשהייתי ילד זה היה יום האם והיום זה יום המשפחה – בסה”כ  הרבה סיבות טובות  להוקיר ולשמוח על מה שיש ומה שעוד יש לתקן. לכבוד האמהות כולן, והמשפחה במובנה הרחב והמכיל ביותר, ולרגל השמחה והקדושה והשויון  וחופש הפולחן – אני מתכוון להתייצב שוב מחר […]

Read more
טיסת לילה מניו יורק/שיר

טיסת לילה מניו יורק המטוס מתרוקן מנוסעיו העייפים המסכים ממשיכים לרצד מול מושבים ריקים  ושמיכות מקומטות עוד זזות הדמויות ומשוחחות זו עם זו באין קול ואין עונה רצועת המטען מספקת איחוד מזוודות בהפוגות מדאיגות המגבירות את ההקלה כך אנו נפרדים זה מזה על ידי גורלות עליונים או שרירות ידם של סבלים ולפעמים נפגשים שוב Welcome […]

Read more