A New Daf Yomi – for EVERYONE.

   Scroll Down for English: בט’ באלול תרפ”ג, 21 באוגוסט 1923 הכריז רב פולני צעיר וכריזמטי על תחילתו של מפעל חדש שמטרתו עידוד לימוד התלמוד. הרב מאיר שפירא מלובלין, – בן דודו של סבי, הרב משה חיים לאו זצ”ל, ייסד את מפעל הדף היומי בכינוס הראשון של אגודת ישראל בוינה. נאומו צוטט ברבים: “אם כל בית ישראל בכל […]

Read more
מסע תשעת הימים – שנאת חינם, קטטה בשכונה ומצעד הגאוה

מסע תשעת הימים – אל ירושלים של פנימה, ד אב אני ממשיך את המסע הפנימי אל משמעות הימים האלה המתעסקים  בזכרון החורבן – מתמקד באישי ולאו דווקא בציבורי, בצער הפרטי המזין את מדורות האבל של הקיץ הזה שיש בו מחאה ציבורית ויאוש גובר ושנאת חינם – וסתם ימים פשוטים של חום כבד. רוצה לפרש מחדש […]

Read more
שוב שיר פרידה

מאדם באת ואל אדם תשוב היה כלא היה יושב בבית קפה חדש מוצף שמש שהיה פעם חנות תמוהה של תבלינים ואחר כך חנות סגורה ומסוגרת הרבה שנים עכשיו קפה יש תחיה יש התחדשות גם לב שבור וגם הפצע הזה בבוא הזמן יגליד אבל עכשיו גם הקפה הזה מריר ניו יורק יוני 2012

Read more
שיר על אהבה וחלזון

אולי אהבה היא כמו מים גשם רב ים שלולית טיפה  אחת מספקת לשכנע חלזון חושש לצאת, שוב, מהתיבה כמה בטחון בקימורים העגולים של תיבתו הידועה והספירלית של החלזון הלז וכמה עתיק הזכרון שלו שיש סיכוי גבוה שכשיצא מהתיבה תדרוס אותו רגלו של זר או יחמוס אותו בעונג רב ובתמימות של ילד ילד קטן נגיד, אני […]

Read more
סתם יום של חול

  to dror סתם יום של חול יום אפור וגשום אבל נעים ורך ולא קר וילד קטן ממושקף נראה פולני כזה מחזיק מטריה ובוכה בשקט, הולך עם אמא מעבר לפינת הרחוב עומד בית ההלוויות היהודי הקטן של מ. שוורץ שכבר כמה שנים ריק ממתים ואין בו חיים ועכשיו נרכש כנראה למטרות מסחר ופועלים בו במרץ ובחוץ […]

Read more