מסע תשעת הימים – שנאת חינם, קטטה בשכונה ומצעד הגאוה

מסע תשעת הימים – אל ירושלים של פנימה, ד אב אני ממשיך את המסע הפנימי אל משמעות הימים האלה המתעסקים  בזכרון החורבן – מתמקד באישי ולאו דווקא בציבורי, בצער הפרטי המזין את מדורות האבל של הקיץ הזה שיש בו מחאה ציבורית ויאוש גובר ושנאת חינם – וסתם ימים פשוטים של חום כבד. רוצה לפרש מחדש […]

Read more